Penafian

Penafian ini menyatakan bahawa tiada jaminan keputusan tertentu dan setiap keputusan individu mungkin berbeza! Maklumat yang terkandung dalam laman web ini tidak bertujuan untuk ditafsirkan sebagai janji atau jaminan. FameSmile LLC tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerugian atau kerosakan langsung, tidak langsung, punitif, sampingan, turutan khas, sama ada berpunca daripada penggunaan atau penyalahgunaan produknya.